In memoriam: Ronald Blonk

casanegra · januari 17, 2020 · Nieuws1 · 0 comments

Met veel verdriet ontvingen wij het bericht dat Ronald Blonk donderdag 16 januari is overleden. Ronald speelde de afgelopen jaren – samen met zijn partner Caroll Sastro – een belangrijke rol in het Comité 21 maart. Wij herinneren hem als een strijdbare activist voor een wereld zonder racisme en validisme.

Solidariteit. Als er een woord is zoals wij Ronald kennen dan is het dat woord. Ronald had zelf geen beperking, maar was een van de kartrekkers van het Platform Gehandicapten Zuidoost (PGZO). Lokaal zette hij zich in voor toegankelijkheid in dit stadsdeel. Hij zei hierover: ‘Ik vind het echt onverteerbaar dat iemand met een handicap die naar bijvoorbeeld het buurthuis of een restaurant wil, altijd gedonder heeft met toegankelijkheid.’

Om de zichtbaarheid van rolstoelers te vergroten, zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat scootmobielen versierd werden met bloemen en protestborden. Op die manier groeiden de activisten van PGZO uit tot een herkenbare organisatie in het stadsdeel en tijdens demonstraties. Door hun opvallende aanwezigheid, werd ook hun afwezigheid tijdens sommige momenten extra benadrukt. In veel gevallen was dit dan ook verbonden met de tal van obstakels die in Nederland nog steeds worden opgeworpen voor mensen met een beperking.

Samen met zijn levensgezellin en voorzitter van PGZO Caroll was Ronald een vast gezicht tijdens vergaderingen van antiracismecoalitie Comité 21 maart. Samen zorgden zij ervoor dat validisme – discriminatie tegen mensen met een beperking – bij ons op de agenda kwam te staan en onderdeel werd van het traject naar de jaarlijkse demonstratie tegen racisme en discriminatie.

Door schade en schande werden we hier wijs: Aan onze demonstraties doen vaak duizenden mensen mee. Om te voorkomen dat andere demonstranten de scootmobielen voorbij zouden lopen en dat activisten uit het netwerk van PGZO aan het einde van de stoet zouden bungelen, bleek het nodig een apart blok in de demo met linten af te zetten. Ronald nam hierin de leiding.

Toen het voor Caroll niet meer mogelijk was om onze vergaderingen te bezoeken, in verband met een gebrek aan goede voorzieningen, bleven zij thuis. Het was veel makkelijker geweest voor Ronald om dan zelf te gaan, maar hij was solidair en liet ook verstek gaan. Op die manier dwong hij anderen om na te denken over toegankelijkheid.

Zo geduldig (en vasthoudend!) als Ronald was met delen van de antiracismebeweging voor wie de strijd tegen validisme nieuw was, zo ongeduldig was hij met mensen op het gebied van extreemrechts. In onderlinge gesprekken en online ging Ronald er altijd hard in wanneer iemand delen van hun agenda goed praatte of overnam.  

In een periode waarin het idee bestaat dat alleen mensen die geraakt worden door een bepaalde vorm van uitsluiting hiertegen kunnen strijden, liet Ronald het belang van actieve solidariteit zien. In het kader van HIP – handicap important person – zei Ronald in een interview met stadsblad de ECHO Zuidoost hierover:

‘Gehandicapten moeten op voet van gelijkheid meedoen aan de samenleving en dat is een mooi vooruitzicht. Vroeger werden ze weggestopt. Nu willen en moeten ze meedoen aan de maatschappij en dat is goed. Als ze nergens naar toe kunnen, raken mensen eenzaam, dus moeten we blijven werken aan verbetering.’

Wij wensen familie, vrienden en partner en mede-activiste Caroll Sastro veel sterkte in het verwerken van dit grote verlies. Wij zetten Ronald’s strijd voor een wereld zonder elke vorm van uitsluiting voort.

—-
Op zaterdag 25 januari om 11.00 is de afscheidsbijeenkomst. Deze zal gehouden worden bij Yarden, Hoorneboeg 1, 1101 BE Amsterdam. (Dit is het nieuwe uitvaartcentrum in Amsterdam Zuidoost vlakbij station Amsterdam Bijlmer Arena). Na de afscheidsbijeenkomst zal Ronald in kleine kring worden gecremeerd. Alstublieft geen boeketten of kransen. Ronald stelt het op prijs wanneer u een bloem meeneemt. Voor vragen over deze afscheidsbijeenkomst kunt u zich bij voorkeur per mail wenden tot Hans Mooren, email: bijlmer@chello.nl.

Sorry, the comment form is closed at this time.