Aan welke vormen van discriminatie en racisme besteden de partijen aandacht?

casanegra · maart 16, 2021 · Verkiezingen1 · 0 comments

Aan welke vormen van discriminatie en racisme besteden de partijen aandacht?

 

Amsterdam 16 maart 2021

 

Door Floor Boots en Ewoud Butter

 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hebben we in een reeks van zeven artikelen naar verschillende vormen van racisme, discriminatie en uitsluiting gekeken. Wat gebeurde er de afgelopen vier jaar in de Tweede Kamer en wat zijn de politieke partijen van plan? In dit laatste artikel een kort overzicht: aan welke vormen van discriminatie en uitsluiting besteden de politieke partijen aandacht in hun verkiezingsprogramma’s?

 

De samenvatting

We hebben hiervoor gekeken naar de programma’s van de eerste 15 partijen op de kieslijst. Daarnaast is het verkiezingsprogramma van NIDA meegenomen. Hierbij is vooral gekeken naar de ‘bulletpoints’ met de belangrijkste punten die in ieder verkiezingsprogramma terugkeren.

Disclaimer: het is belangrijk te beseffen dat wanneer één partij een specifiek voorstel doet, dat nog niet betekent dat andere partijen dat voorstel niet steunen. Ze hebben het alleen niet in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

In het onderstaande overzicht verschillende vormen van uitsluiting die in verkiezingsprogramma’s behandeld worden. Is een blokje rood, dan besteedt een partij geen of amper aandacht aan deze vorm van uitsluiting, is een blokje geel dan ‘scoort’ een partij op een van de punten waarnaar wij hebben gekeken (zie de schema’s hieronder) en is een blokje groen dan worden er door een partij meerdere concrete voorstellen gedaan.

 

U kunt het overzicht ook (groter) in een apart scherm als pdf bekijken.

 

Overzichten per vorm van discriminatie

Hieronder een overzicht van enkele maatregelen die per thema zijn voorgesteld. Over ieder thema hebben we een uitgebreid artikel geschreven dat is verschenen op Republiek Allochtonië en op de verkiezingspagina van de website van het Comité 21 maart. Onder ieder overzicht vindt u een link naar het artikel.

Moslimhaat/moslimdiscriminatie

Veel meer over de aanpak van moslimdiscriminatie en moslimhaat


Antisemitisme

Veel meer over de aanpak van antisemitisme

 

Zwarte Piet, slavernij- en koloniaal verleden

Meer over anti-zwart racisme, koloniaal – en slavernijverleden en Zwarte Piet

 

Seksisme

Veel meer over tegengaan van seksisme, discriminatie en uitsluiting van vrouwen 

 

LHBTQIA+

Veel meer over tegengaan van discriminatie en uitsluiting van LHBTQIA+ 

 

Validisme

Veel meer over het tegengaan van validisme.

Kijk voor een veel uitgebreidere vergelijking op de website van Iederin .

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Veel meer over het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt 

 

Zie ook: wat zeggen politieke partijen over racisme, discriminatie en inburgering?

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s in over racisme, integratie, slavernijverleden, etnisch profileren, vrijheid van godsdienst, inburgering en immigratie? Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) vroeg Ewoud Butter om de verkiezingsprogramma’s op deze thema’s te inventariseren. Lees het uitgebreide overzicht op de website van KIS

 

Andere artikelen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen

Net als voorgaande keren zijn er  op Republiek Allochtonië verschillende artikelen verschenen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Alle artikelen vindt u hier: discriminatiekieswijzer.nl

 

Sorry, the comment form is closed at this time.