Conferentie: “Samen tegen Racisme en Discriminatie”

casanegra · november 13, 2020 · Nieuws1 · 0 comments

17 oktober 2020

Hieronder vindt u de link naar de video van de conferentie:

https://www.youtube.com/watch?v=hnU9XYlrMgA

Een conferentie waarin de strijd tegen verschillende vormen van racisme en discriminatie centraal staat. In Nederland strijden veel actiegroepen tegen racisme en discriminatie. Zo zorgden de Black Lives Matter demonstraties dit jaar ervoor dat 50.000 mensen, verspreid over veel steden in Nederland, in beweging kwamen. Daarnaast zijn door diverse actiegroepen bijeenkomsten met verschillende invalshoeken over discriminatie en racisme georganiseerd.
Met de landelijke verkiezingen van 2021 voor de deur is het een goed moment om de krachten te bundelen en met elkaar over standpunten en samenwerkingsmogelijkheden van anti-racismebewegingen te spreken.

Sorry, the comment form is closed at this time.