CORONACRISIS: VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN ZWAAR IN DE KNEL – SOLIDARITEIT NODIG TEGEN RACISME EN VREEMDELINGENHAAT

casanegra · mei 29, 2020 · Nieuws1 · 0 comments

Met het oog op het wereldwijde beleid van beperkingen en van afstand houden dat wij als noodzakelijk erkennen, vragen wij dat dit uitgevoerd wordt met respect voor de mensenrechten. Tevens dat de meest achtergestelde bevolkingsgroepen dit beleid ook kunnen ondersteunen. Zonder inkomenszekerheid is quarantaine of afstand houden onmogelijk.

Voor migranten en vluchtelingen is het leven in normale tijden vaak al heel moeilijk. Hiervan is sprake in arme landen maar ook in Europa en in Nederland. De overvolle opvangkampen en overbevolkte detentiecentra vormen een gevaar voor het leven van deze mensen. Zij vormen ook een risico voor de gezondheidstoestand van de gehele bevolking. Bij de strijd tegen de huidige pandemie gaat het behoud van deze kampen en centra tegen elk gezond verstand in.

De situatie is bijzonder kritiek in het Mória-kamp op het Griekse eiland Lesbos. Als Covid-19 zich daar zou verspreiden, dan zou dit catastrofaal zijn. Dat geldt ook voor de vele duizenden Venezolaanse vluchtelingen op Aruba en Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan.

In een aantal Europese landen zijn er solidariteitsinitiatieven om mensen de meest noodzakelijke voorzieningen te bieden. In Nederland blijft de regering hier schandalig genoeg ver bij achter. Er dreigt voorts een groeiende groep vluchtelingen in eigen land te ontstaan door werkloosheid zonder enig vangnet. De regering weigert daarbij ook nog steeds om alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen hier op te vangen.

Gezien deze dramatische situatie is het volgende noodzakelijk:

  1. Neem ter bescherming van personen die in acuut gevaar verkeren een aantal maatregelen, zoals voorzien in het internationaal humanitair recht. Wij bevinden ons in een gezondheidsoorlog en kunnen niet toestaan dat miljoenen mensen aan hun lot worden overgelaten.
  2. Sluit met spoed de detentiecentra voor ongedocumenteerden. De Spaanse regering heeft daartoe al stappen gezet.
  3. Regel een legale situatie van alle migranten, zodat zij waardig kunnen leven en werken. Dat kan met een beroep op tal van VN-verdragen.
  4. Zwicht niet voor de hetze van extreemrechts tegen vluchtelingen, migranten en moslims. Nederlandse regering wees solidair. Wel steun aan bedrijven geven die vluchten voor onze belasting en mensen die vluchten voor armoede laten zitten?
  5. Besteed bijzondere aandacht aan het lot van minderjarigen en geïsoleerde migrantenvrouwen die ten prooi vallen aan mensenhandelaren.
  6. Zorg voor een gelijke toegang voor álle bewoners tot de gezondheidszorg en tot de arbeidsmarkt –met de daaraan verbonden rechten.
  7. Houd democratische rechten in stand en gooi de grenzen in Europa niet hermetisch dicht zodat mensen hun werk kunnen blijven doen. Daarbij behoren tijdelijke noodverordeningen tijdelijk te zijn en niet als nieuwe wetgeving worden vastgelegd, zoals sommige politici willen. Want in dat geval zullen onze vrijheden permanent worden aangetast.

Amsterdam – 22 mei 2020 | Comité 21 Maart

Bel voor vragen met het secretariaat van het Comite: 020-4288825 of 06-53178715

Sorry, the comment form is closed at this time.