Nieuwsbrief Comité 21 maart / de Strijd gaat door SAMEN TEGEN RACISME

casanegra · november 19, 2021 · Nieuws · 0 comments

Beste Bondgenoot,

 Het einde van 2021 komt in zicht. Het Comité 21 Maart (C21M) heeft ook in het achterliggende jaar hard gewerkt aan verschillende projecten. In deze nieuwsbrief lopen wij het jaar door én werpen we een blik op wat we voor het komende jaar aan plannen hebben.

samen strijden

We beginnen met bijzonder nieuws. In september 2021 is het C21M – dat ruim 20 jaar geleden is opgericht – een stichting geworden. Deze  juridische vorm moet bijdragen aan betere organisatie en zelfstandig beheer van de financiën. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Saïda Derrazi – voorzitter

Abdou Menebhi – secretaris
Sorab Roustayer – penningmeester
Mustafa Ayranci – lid
Edwin Rustenburg – lid
Melissa Elshot – lid

Behalve uit het Bestuur bestaat het C21M uit het Secretariaat, de Coördinatiegroep en uit Werkgroepen. Het Bestuur draagt zorg voor transparantie, overzicht en verschaft informatie aan iedereen die geïnteresseerd is in, of betrokken is bij de strijd tegen racisme en discriminatie.

De doelstellingen van het C21M zijn onveranderd. Aan een Huishoudelijk Reglement wordt nog gewerkt.

Met de aangesloten organisaties die deel uitmaken van het Netwerk strijden wij samen tegen racisme en discriminatie. Daarbij analyseert het C21M de ontwikkelingen op het gebied van racisme en discriminatie en ontwikkelt een strategie ter bestrijding daarvan. Het C21M blijft bouwen aan samenwerking met maatschappelijke organisaties die de uitgangspunten en de waarden van het C21M onderschrijven.

Het  jaar door werkt het C21M toe naar de jaarlijkse landelijke demonstratie rond 21 maart – de internationale dag van de strijd tegen racisme en discriminatie. Daarnaast worden er andere activiteiten in gang gezet.

2021 in vogelvlucht 

Een selectie uit de activiteiten in 2021:

In maart was er de jaarlijkse landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie.

In mei 2021 stuurde het C21M samen met een aantal andere initiatiefnemers van belangengroepen een Brief naar de Informateur – op dat moment Mariëtte Hamer. De brief is door ruim honderd organisaties medeondertekend. In de Brief wordt gepleit voor een integrale aanpak van institutioneel racisme en discriminatie en dat deze een prominente plaats  in het regeerakkoord krijgt. De tekst van de Brief en aanvullende informatie zijn hier te vinden.

Dit jaar zijn wij onderdeel geworden van de Alliantie Amsterdammers Samen tegen Racisme. Deze alliantie hebben wij vanuit een opdracht van de gemeente Amsterdam gevormd, samen met Zwart ManifestOy Vey ActsCollectief tegen Islamofobie en Pakhuis de Zwijger. Het C21M vindt het een positieve ontwikkeling dat genoemde organisaties op deze manier gaan samenwerken. De Alliantie is voor twee jaar gevormd. Naast het aanpakken van racisme en discriminatie wil deze ook om de meldingsbereidheid hierover onder Amsterdammers vergroten. Er staan enkele grote activiteiten met de Alliantie op het programma, zoals de jaarlijkse Week tegen Racisme bij Pakhuis de Zwijger met een diverse programmering. Binnen de Alliantie is er een focus op islamofobie, anti zwart racisme, antisemitisme, validisme en discriminatie van de LHBTIQIA+ gemeenschap. Daarnaast zal de Alliantie door middel van een Klankbordgroep, verschillende livecasts en een open call belangen van andere organisaties en individuele Amsterdammers behartigen. Geprobeerd wordt binnen de Alliantie zo goed mogelijk op blinde vlekken te letten en nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan. Heb je vragen over de Alliantie, dan kan je het C21M hierover altijd mailen of bellen. Bekijk hier de programma’s. 

Op 9 september is er een Netwerkvergadering geweest, waaraan vertegenwoordigers van ruim 30 organisaties deelnamen. De belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest:

 • Toegelicht is waarom is overgegaan tot de oprichting van de Stichting Comité 21 Maart
 • Een bespreking van het concept-werkplan van het C21M
 • De inhoud van de Alliantie is toegelicht door Jerry Afriyie (Zwart Manifest)
 • De situatie in Afghanistan is besproken door Sorab Roustayer (met het netwerk is afgesproken om solidariteit te tonen door tussen 10 december en 18 december acties van vluchtelingen organisaties actief te ondersteunen)
 • Er is een voorstel gedaan voor vervolgplannen na de Brief aan de Informateur (toegelicht door Hui-Hui van het Pan Asian Collective)
 • De landelijke demonstratie rond 21 maart is doorgenomen en een eerste concept-manifest is uitgedeeld (een latere versie van het manifest zal de volgende vergadering uitgebreid besproken worden).

In de laatste twee maanden van 2021 staan nog een aantal activiteiten gepland:

 • In december wordt actie-onderzoeksproject gestart
 • Op 2 december zal in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag) een vervolg gegeven worden aan de Brief aan de Informateur
 • Op 9 december is er een livecast Islamofobie van de Alliantie
 • Vorming van de Werkgroep Jongerenconferentie, de Werkgroep Campagne, de Werkgroep PR, de Werkgroep Lobby;
 • Inmiddels er ook Werkgroep Prinsenhof-Conferentie

vooruit kijken

Voor 2022 staan de volgende activiteiten op de agenda:

 • Januari: campagne tegen haatzaaien
 • Januari: jongerenconferentie tegen racisme en discriminatie
 • Januari: campagne rond gemeenteraadsverkiezingen
 • Februari: presentatie actieonderzoek
 • Maart: actieweek en Week Tegen Racisme
 • 19 maart landelijke demonstratie Amsterdam
 • April/mei/juni 4 x politiek café
 • Mei: Prinsenhof Conferentie
 • Campagnes, solidariteit of ondersteuning andere groepen
 • Intern: campagne voor uitbreiding C21M
 • Jaarlijkse conferentie rond de titel ‘Binding en verbinding’
 • December: jaarlijkse antiracisme prijs voor organisatie of individu

strijd mee! 

Dan nu nog een laatste oproep. Strijd mee! Het C21M kan altijd vrijwilligers gebruiken. De landelijke demonstratie zal in 2022 op zaterdag 19 maart in Amsterdam plaatsvinden en ook hiervoor kan het C21M strijders gebruiken.

Lees en onderteken hier het manifest !!

contact

Wil je meer weten over een van de activiteiten of in contact met het C21M komen? Wij zijn te vinden op:

info@21maartcomite.nl

https://www.facebook.com/comite21maart/

https://fb.me/e/1Ys8gwstZ

Sorry, the comment form is closed at this time.