MANIFEST VAN HET COMITE 21 MAART – SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

casanegra · november 19, 2021 · Nieuws · 0 comments

Het Comité 21 Maart is opgericht in het verlengde van het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1966 – zes jaar na het bloedbad in Sharpeville in Apartheid Zuid-Afrika – om 21 maart uit te roepen tot de internationale dag van de strijd tegen racisme en discriminatie.

Het Comité streeft sinds zijn oprichting naar het opbouwen van een breed samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die strijden tegen racisme en discriminatie, waaronder migranten en vluchtelingenorganisaties, politieke partijen en vakbonden. Samen strijden tegen racisme en discriminatie is het vertrekpunt van het comité, waarbij de jaarlijkse demonstratie op of rond 21 maart de belangrijkste activiteit vormt.

Onze samenleving kampt met economische ongelijkheid, racisme en discriminatie. Het afgelopen jaar is de wereld hard geraakt door de corona-pandemie, ook Nederland. De nasleep ervan zal de onderlinge verhoudingen verder onder druk zetten. Bijvoorbeeld wie gaat de pandemie betalen ? Voor economisch zwakken in de samenleving onder wie zwarte mensen, mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn zullen stijgende kosten van levensonderhoud en van basisvoorzieningen extra hard aankomen. Al vóór het uitbreken van de corona-pandemie hebben wij de ontwrichtende gevolgen gezien van toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en een groot tekort aan betaalbare woningen. Een groeiend aantal mensen hebben daarmee basisvoorwaarden voor een normaal bestaan zien wegvallen.

Daarbij hebben wij de afgelopen jaren een verontrustende toename van haat en geweld gezien op basis van onder meer etniciteit en identiteit. Voor die polarisatie zijn vooral extreemrechtse groeperingen verantwoordelijk. Hun invloed blijft groeien. Zo hebben zij bij de algemene verkiezingen van maart 2021 hun positie in de Tweede Kamer verder weten te versterken. Maar ook op andere institutionele niveaus zijn er zorgwekkende ontwikkelingen, zoals is gebleken uit de opstelling van de bestuursrechtelijke macht in het kinderopvangtoeslag schandaal, door mee te gaan in het beleid van de overheid dat onder meer mensen met een migratieachtergrond stigmatiseert en in de vorm van het sanctioneren van etnisch-profileren door de politie.

Anti-Zwarte Piet-activisten, moslims/moslim vrouwen, joden, LHBTQI+ers en vluchtelingen, maar ook moskeeën en AZCs zijn de afgelopen jaren doelwit geweest van verbaal dan wel openlijk geweld van de kant van extreemrechtse groeperingen. Onder invloed van de corona-pandemie is daar het versterkte racisme tegen Oost-Aziaten bijgekomen.

Deze tendens van toenemend racisme en discriminatie heeft inmiddels ook in mediakanalen zijn weerslag gekregen.

Bewustwording van, en het verzet tegen racisme en discriminatie is de afgelopen jaren toegenomen. Afgelopen zomer wist de Black Lives Matter(BLM)-beweging bij diverse demonstraties ruim 60.000 mensen te mobiliseren om solidariteit te betuigen met de slachtoffers van racistisch politiegeweld en anti-zwart racisme in de Verenigde Staten. Naast de BLM-beweging heeft ook de LHBTQI+-beweging als emancipatoire beweging haar stempel op de ontwikkelingen gedrukt. Deze en andere bewegingen hebben met hun protesten ertoe bijgedragen dat antiracisme en antidiscriminatie inmiddels een hogere plaats hebben gekregen op de agenda van organisaties en instituten. Daarbij is er meer oog gekomen voor diversiteit en inclusie in de samenleving, waaronder op de arbeidsmarkt.

Om de zaken structureel aan te kunnen pakken, moet er echter een Deltaplan tegen racisme en discriminatie komen, met daarin onder meer: registratie van racistische uitingen, een krachtige aanpak van institutioneel racisme, het strafbaar stellen van etnisch-profileren, dit alles geheel in lijn met door Nederland onderschreven conventies inzake individuele en collectieve mensenrechten, inclusief de rechten van (klimaat) vluchtelingen; er moet een eind komen aan een systematisch en hiërarchisch onderscheid tussen (groepen) burgers op basis van huidskleur, etniciteit, cultuur, beperking, land van herkomst, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en/of levensbeschouwing; in de economische sfeer moet het minimumloon snel tot 14 euro per uur verhoogd worden en moeten de problemen op de woningmarkt krachtig aangepakt worden.

In maart 2022 zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Daarbij moet er alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat racistische partijen en racisten uit de gemeenteraden geweerd worden. Daaraan kunnen wij bijdragen door samen een vuist tegen deze krachten te maken. Wij willen een brede representatie van de samenleving terugzien in verschillende vertegenwoordigende lichamen, met of zonder een beperking, waarbij geen sprake is van een kloof tussen mannen en vrouwen en tussen witte mensen, mensen van kleur en zwarte mensen.

Het afgelopen jaar hebben ruim 160 organisaties zich geschaard achter het manifest tegen racisme en discriminatie, waarvan het Comité 21 Maart een van de initiatiefnemers was. Daarnaast hebben partijen – groot en klein – zich tegen racisme en discriminatie uitgesproken. Hun aantal neemt nog altijd toe.

Het is van wezenlijk belang om samen de strijd aan te gaan, elkaar te blijven vinden en ons te verbinden. Laten wij samen gaan voor het opbouwen van een nog breder front tegen racisme en discriminatie binnen onze samenleving.

TEKEN dit manifest via dit formulier of stuur een email terugsturen naar info@21maartcomite.nl om mee te tekenen.

ZATERDAG 19 MAART 2022 – IN AMSTERDAM LANDELIJKE DEMONSTRATIE ‘SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Op zaterdag 19 maart 2022 organiseert het Comité 21 Maart in Amsterdam – in het kader van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie – de jaarlijkse demonstratie/manifestatie tegen racisme en discriminatie.

SLUIT JE AAN EN NEEM DEEL !

Namens het Comité 21 Maart,

 

 • 30%
 • 2.Dh5 Festival
 • Action Lab
 • ActionAid
 • Afrogrooves
 • AFA Fryslan
 • AFA Nederland
 • Aknarij
 • Amsterdam City Rights
 • Al Nisa
 • Alliance mondiale des Marocains de l’etranger (AMOME)
 • Art.1 Noord-Holland Noord
 • Arts of Resistance
 • Argan
 • ASEED
 • ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
 • Azadi movement
 • Black Heritage Tours
 • Black Lives Matter Parkstad
 • Black Pride NL
 • Black Renaissance
 • Black Queer & Trans Resistance NL
 • BDS Nederland
 • Breed Palestina Platform
 • BIJ1
 • BIJ1 Amsterdam
 • BIJ1 Groningen
 • BIJ1 Hilversum
 • BIJ1 Leiden
 • BIJ1 Rotterdam
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
 • Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
 • Couscousbar – Nadia & Merijn’s SOUQ
 • Controle Alt Delete
 • Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID)
 • DeGoedeZaak
 • Dem Ned
 • DocP
 • Doorbraak
 • DSDF
 • DWARS Amsterdam
 • EMCEMO
 • Extinction Rebellion NL
 • Expats & Immigrants B.V.
 • Federatie van Turkse Sport en Kultuur
 • Fite Qlub
 • FNV
 • Forsa di mama
 • Free West Papua Campaign (NL)
 • Greenpeace NL
 • GroenLinks Amsterdam
 • GroenLinks, Kadergroep Inclusie
 • GroenLinks
 • Hai Ha Pham
 • Huurdersvereniging Van der Pekbuurt
 • Humanistisch Verbond
 • Humanity in Action The Netherlands
 • HTIB
 • I-Act Consultancy
 • Imwu
 • InterNational AntiRacism Group [INARG]
 • International Network for Philippine Studies
 • IZI Solutions
 • IOMA
 • Kick Out Zwarte Piet
 • Keti Koti Utrecht
 • Kick Out Zwarte Piet
 • Latins against racism
 • Landelijke Studentenvakbond
 • Nederland Wordt Beter (Stichting)
 • Marok-Kueer Zawya
 • Mama Baranka Foundation
 • Mama Cash
 • Meldpunt Discriminatie Deventer
 • Milieudefensie
 • Movisie
 • Nederlands Palestina Komitee
 • Nederland Wordt Beter (Stichting)
 • New Urban Collective
 • Netwerk Caleidoscopia
 • Netwerkraad Wereld FNV
 • Netwerk Wereldburgers FNV
 • No Border Netwerk Nederland
 • Out&Abroad Aziatische LGBT+ organisatie
 • OPPOSITIE
 • Oy Vey Acts
 • Oxfam Novib
 • PvdA Amsterdam
 • PAC – Pan Asian Collective
 • Partij voor de Dieren Amsterdam
 • Palestina Komite Rotterdam
 • Phase ( migratie en ontwikkeling)
 • Project Ik Ben Er
 • Platform Gehandicapten Zuidoost
 • Piratenpartij Eindhoven
 • RESPECT Network
 • RIGHTABOUTNOW INC
 • Ru Pare Community
 • The Sapphic Network
 • SAUTI 4Migrant Women
 • Sehaq Queer Refugees Group
 • Sister schools
 • Sparkling Gems
 • S.P.E.A.K
 • Stem op een vrouw
 • Stichting Asian Raisins
 • Stichting Assadaaka Community
 • Stichting Dikke Vinger
 • Stichting Dutch Moroccans United
 • Stichting Dutch Child Center
 • Stichting Emancipator
 • Stichting Humans of Film
 • St. Multiculture vrouwen
 • Stichting Kleurrijke Stad
 • Stichting STIL – Utrecht
 • Stichting KENK-I (Sranantongo)
 • Stichting Onze Hoop
 • Stichting We Promise
 • Stichting YALC
 • Stop Wapenhandel
 • Team Inclusive
 • The Black Archives
 • The Hague Peace Projects
 • Het Lowlander Project
 • TMP-E Transnational migrant Platform Europe
 • TransAmsterdam
 • Transketeers
 • Turkse Democratische Volks- en Jongerenvereniging Zaanstad
 • Jsd company
 • Venlo Kan Het
 • Vereniging Bijstandsbond Amsterdam
 • Vrouwen in het Zwart
 • Vrouwenopvang Rosa Manus
 • Vrouwen Tegen Uitzetting
 • Waldorf aan de Werf
 • Wiphala Movement Holland
 • We are here
 • We Reclaim Our Pride
 • Women’s March Nederland
 • Zwart Manifest

SLUIT JE AAN EN NEEM DEEL !!!

Sorry, the comment form is closed at this time.