Oproep aan Gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden

casanegra · mei 04, 2018 · Toespraken · 0 comments
T.a.v. Griffie en Gemeenteraad. 
 
In het kader van 4 en 5 mei waarop we de doden als gevolg van onverdraagzaamheid herdenken en de vrijheid vieren roept het Comité 21 Maart de besturen van gemeenten op om – in navolging van zustersteden in Europa – zich aan te sluiten bij een coalitie om zo doeltreffend discriminatie en racisme te kunnen bestrijden.
Eerder hebben ruim 120 steden in Europa – in onder meer Duitsland en Frankrijk – zich verenigd om gezamenlijk de groeiende discriminatie en toenemend racisme aan te pakken. Deze bedreigen niet alleen individuen in hun bestaan, maar ontwricht en polariseer ook de verhoudingen binnen een samenleving. Bovendien zijn discriminatie en racisme ongrondwettelijk.

Nederlandse steden zouden zich bij deze coalitie moeten aansluiten. Te meer omdat rechts-radicale partijen ook in ons land in opmars zijn. Dat is uit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. opnieuw duidelijk geworden: in ruim 30 gemeenten zijn partijen met discriminerende en racistische ideeën tot gemeenteraden toegetreden. Wij zien dit als een zeer ernstige ontwikkeling.

De bovengenoemde coalitie van Europese steden heeft in dit verband een 10-punten Actieplan opgesteld:

1. Verhoogde waakzaamheid tegen discriminatie en racisme, mede in de vorm van het opzetten van een lokaal monitorend en solidair netwerk.

2. Het monitoren van discriminatie en racisme bij lokale overheden; het verzamelen van gegevens op lokaal niveau; het benoemen van doelstellingen en het bewaken daarvan.

3. Het verbeteren van hulp aan slachtoers van discriminatie en racisme.

4. Het ontwikkelen van een meer participerend netwerk van inwoners om samen discriminatie

en racisme te bestrijden.

5. Leidinggevende actor zijn in het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen en in elke sector van de samenleving.

6. Het formuleren van een beleid dat gelijke kansen op werk voor iedereen biedt.

7. Het bieden van gelijke toegang tot huisvesting.

8. Er op toezien dat discriminatie en racisme in het onderwijs aangepakt worden en daarin leidend en toetsend zijn.

9. Het bevorderen van diversiteit in de samenleving door het voeren van een actief beleid.

10. Haat zaaien, haat misdaden en conficten doeltrevend aanpakken, niet alleen door het nemen van preventieve maatregelen, maar ook door te bestraffen.

Wij hopen dat gemeenteraden het gevaar dat uitgaat van toenemende discriminatie en groeiend racisme onderkennen.

Wij roepen elk gemeenteraadslid, elke gemeenteraadsfractie en elke andere stadsbestuurder op om hier het voortouw te nemen en te helpen de tien punten van de bovengenoemde Europese coalitie in beleid om te zetten.

In de bijlage: Voorstel Uitgangspunten voor Stedelijk Beleid inzake de Bestrijding van Discriminatie en Racisme

Zie ook : http://www.eccar.info/en

Oproep aan Gemeenten.pdf

Voorstel Uitgangspunten.pdf

Sorry, the comment form is closed at this time.