Oproep Comité 21 maart: hoogste tijd voor een nieuwe antiracisme agenda

casanegra · juni 19, 2020 · Nieuws1 · 0 comments

18 juni 2020

Door: Comité 21 maart       

Het Comité 21 Maart spreekt met deze verklaring zijn steun uit voor de protesten van de ‘Black Lives Matter’-beweging en andere groepen die zich verzetten tegen racisme in al zijn weerzinwekkende uitingsvormen, waaronder gewelddadig politieoptreden.

De gewelddadige dood van George Floyd – de zoveelste moord op een zwarte man in de Verenigde Staten – moet voor ons allen die naar gelijkheid, gelijkberechtiging en rechtvaardigheid streven aanleiding vormen om onze krachten te bundelen, de handen ineen te slaan en samen ervoor te zorgen dat de woorden van Floyds dochtertje Gianna ‘daddy changed the world’ realiteit zullen worden.

Wanneer het gaat om de rechten van mensen, racisme, discriminatie en ja ook politiegeweld, dan is de situatie in ons land misschien niet 1 op 1 te vergelijken met die in de Verenigde Staten, maar ook hier is er veel ruimte voor verbetering – een verbetering die al jaren op zich laat wachten en onder meer stuit op ontegenzeggelijk institutioneel racisme en die wordt gevoed door uitspraken van politici en andere verantwoordelijken.

Dit is voor alle antiracisten en mensen die zich inzetten voor een samenleving die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, gelijke kansen en gelijkberechtiging, bij uitstek het moment om concrete maatregelen te eisen tegen zaken als institutioneel racisme, het nagenoeg geaccepteerde haat zaaien door extreemrechts en de toenemende verrechtsing van de politiek in het algemeen.

In 1992 kwamen er in Amsterdam onder de noemer ‘Nederland Bekent Kleur’ ruim 80.000 mensen af op een door het Comité georganiseerde demonstratie. Inmiddels zijn wij 28 jaren later en moeten wij verantwoordelijken nog altijd aansporen om kleur te bekennen.

Dat premier Mark Rutte nu ‘begrip toont’, is een eerste stap, zeker wanneer men kijkt naar zijn voorgaande reacties over onder meer de zeer beledigende karikatuur van ‘Zwarte Piet’. Maar er moeten door hem en anderen snel vervolgstappen gezet worden. Met zijn uitspraak ‘dat er, ook in ons land, mensen zijn die het gevoel hebben …’ wordt de waarheid geweld aangedaan, omdat het hier niet gaat om ‘een gevoel’, maar om een keiharde realiteit.

Naar aanleiding van wat Rutte heeft gezegd over wat de politiek moet doen en wat de burgers hier moeten en kunnen doen, willen wij de premier erop wijzen – gezien de hoge opkomst bij de diverse demonstraties in de afgelopen weken – dat nu toch vooral de politici aan zet zijn.

Een wetsvoorstel nog ‘even snel’ door de Eerste Kamer loodsen, waarin wordt geregeld dat een opsporingsambtenaar na het hanteren van geweld niet langer automatisch als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt, is niet bepaald het type maatregelen dat van de politiek verwacht mag worden en die in andere landen al geïmplementeerd worden.

Oproep

Het Comité roept hierbij iedereen die de democratie, gelijkheid, gelijkberechtiging en rechtvaardigheid een warm hart toedraagt op, om op 20 juni – de Internationale Dag van de Vluchteling – zijn/haar stem te verheffen en zich bij openbare manifestaties aan te sluiten.

In oktober organiseert het Comité een conferentie met als thema ‘Kleur Bekennen en Racisme Bestrijden’, waarbij met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer de aandacht gericht zal zijn op de volgende zaken en op in ieder geval de volgende eisen:

1)  het aanstellen van een Coördinator Anti-discriminatie en racismebestrijding bij de overheid die zich bezighoudt met de coördinatie van bestrijding van racisme en discriminatie jegens vluchtelingen, ongedocumenteerden en Nederlanders met een Marokkaanse, Turkse, moslim-, joodse, zwarte, Oost-Aziatische of LHBTQIA-achtergrond en voorts van mensen met een beperking.

2)  aanpak van seksisme, werkelijke gelijkberechtiging van vrouwen op de arbeidsmarkt en op andere terreinen.

3)  gerechtigheid voor alle slachtoffers van politiegeweld (geen afgezwakte wet); omvorming van het politieapparaat (desinvesteren); het instellen van een Burgerraad voor Politiezaken (dat wil zeggen een onafhankelijke toezichthouder die bevoegd is om onderzoek te doen naar geweldsincidenten, vergelijkbaar met de Onderzoeksraad voor Veiligheid).

4)  een parlementair onderzoek naar racisme en discriminatie bij de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen; een krachtig optreden tegen overheidsdiensten wanneer er sprake is van institutioneel racisme en machtsmisbruik.

5)  sluiting van detentiecentra van vluchtelingen en het toelaten tot Nederland van weeskinderen en andere vluchtelingen uit opvangkampen in Griekenland.

Het Comité roept geïnteresseerde burgers, vertegenwoordigers van belangengroepen en politieke en maatschappelijke organisaties op om een actief aandeel in deze conferentie te nemen, te beginnen bij het opstellen van de agenda, teneinde te komen tot een gestructureerd eisenpakket richting de politieke partijen en de volgende coalitieregering.

 

Met vriendelijke groet,

Comité 21 maart, Internationale dag tegen racisme & discriminatie

1e Weteringplantsoen 2 C, 1017 SJ Amsterdam

Tel: 020-4288825 (Algemeen),
Website: http://www.21maartcomite.nl

Email: comite21maart@gmail.com

Sorry, the comment form is closed at this time.