Prinsenhof Conferentie 2022

casanegra · april 14, 2022 · Nieuws1 · 0 comments

Comité 21 Maart x Alliantie Samen Tegen Racisme:

Racisme en Discriminatie zijn in Amsterdam zijn nog altijd aan de orde van de dag.  

Hoe moet het diversiteitsbeleid de komende jaren worden vormgeven?

Datum: Maandag 16 mei 2022 van 10:00 -17:30 uur

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam steeds meer aandacht besteed aan het tegengaan van racisme en discriminatie, maar wat moet er de komende jaren nog meer gebeuren om dit maatschappelijke probleem tegen te gaan? Hoe kan nadrukkelijker de norm worden gesteld dat discriminatie en racisme in Amsterdam onacceptabel zijn en dat inclusie noodzakelijk is om alle Amsterdammers mee te laten tellen? Hoe kan verdeeldheid en segregatie worden voorkomen en ontmoeting worden bevorderd?  En wie kan daarbij een rol spelen? Om deze vragen te beantwoorden zal het Comité 21 maart vanuit de coalitie Samen Tegen Racisme – inmiddels 38 jaar na dato van de eerste Prinsenhof Conferentie in 1984 – nogmaals een Prinsenhof Conferentie organiseren in mei 2022.

Tijdens deze conferentie kijken we naar de huidige stand van zaken in Amsterdam rondom racisme en discriminatie op domeinen zoals zorg, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en politie. Ook blikken we terug op het antiracisme- en discriminatiebeleid van de gemeente Amsterdam in de afgelopen decennia. Een inclusieve stad is voor het Comité 21 maart niet alleen de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, maar van de gehele stad. Samen met activisten, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken burgers gaan we tijdens de conferentie het gesprek en dialoog met elkaar aan.

 

Doelen van de Prinsenhof Conferentie 2022

Het is in mei 2022 een goed moment om te bepalen hoe het met racisme en discriminatie in Amsterdam is gesteld, ook omdat in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden en we het nieuwe gemeentebestuur op weg kunnen helpen om racisme en discriminatie verder aan te pakken. De opbrengsten uit deze conferentie zullen dan ook met het nieuwe college worden gedeeld zodat B&W die in hun beleid kunnen integreren.

Tijdens het programma kijken we niet alleen vooruit maar ook terug. Wat hebben de activiteiten en initiatieven die na de Prinsenhof Conferentie 1984 door allerlei migrantenorganisaties zijn opgepakt, opgeleverd? Welke beleidsdoelen zijn er destijds geformuleerd en wat waren hier de resultaten van? Hoe heeft Amsterdam de afgelopen decennia beleid gevoerd op antiracisme en discriminatie binnen de verschillende domeinen arbeid, onderwijs, zorg en cultuur?

Tijdens de conferentie zullen we met name reflecteren op:

– Hoe het is gesteld met racisme en discriminatie in Amsterdam;

– Hoe kan vernieuwend beleid hierop volgen de komende vier jaar;

– Hoe Amsterdammers een bijdrage kunnen leveren aan een tolerant klimaat in de stad;

– Hoe we de tweedeling op het gebied van inkomen, toegang tot het onderwijs

kunnen opheffen;

– Hoe kan de solidariteit tussen bevolkingsgroepen de komende vier jaar vorm krijgen?

 

Programma:

10:00     Introductie door dagvoorzitter Dionne Abdoelhafiezkhan;

10:05     Welkomstwoord door Saida Derrazi, voorzitter Comité 21 Maart x Alliantie Samen Tegen Racisme;

10:10     Terugkijken op Prinsenhof Conferentie 1984 door Mustafa Ayranci (HTIB) en Abdou Menehbi (EMCEMO) en Elvira Semmoh (Mama Baranka Foundation);

10:30     Presentatie resultaten onderzoek door onderzoeker Ewoud Butter en Juliënne Beyer;

11:05      Inleiding door Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid;

11:20     Hoe moet het minderhedenbeleid de komende tien jaar vormgegeven worden. Welke maatstaven moeten daarvoor worden aangelegd, door antropologe Aminata Cairo;

11:50      Inleiding over intersectionaliteit door Caroll Sastro;

12:15      Muzikaal intermezzo Smahene Gnannou.

12:30 – 13:30       Pauze met lunch.

13:30 – 15:30        Werkgroepen op thema:

–                Werkgroep 1: Gelijke onderwijskansen als solide basis voor de toekomst o.l.v. Zeki Arslan;

–                Werkgroep 2: Een gelijkwaardige positie nodig op de arbeidsmarkt o.l.v. Sarah Elbadr-Boers;

–                Werkgroep 3: Discriminatie op de woningmarkt o.l.v. Ibrahim Yerden;

–                Werkgroep 4: Discriminatie door politie (etnisch profileren) o.l.v. Dionne Abdoelhafiezkhan;

–                Werkgroep 5: Discriminatie en uitsluiting in de zorg o.l.v. Aysegül Kili;

–                Werkgroep 6: Institutioneel Racisme o.l.v. Auset Ankh Re & Carl Steinmetz;

15:30-15:45          Pauze

15:45-16:25          Plenaire terugkoppeling uit de werkgroepen;

16:25                        Kunstzinnige synthese van de dag Kiddo Cee;

16:40                       Afsluiting door Saida Derrazi, voorzitter Comité 21 Maart x Alliantie Samen Tegen Racisme;

Aanmelding info@21maartcomite.nl

Sorry, the comment form is closed at this time.