Onderzoek naar racisme en discriminatie door comité 21 maart: resultaat te lezen in twee rapporten

casanegra · oktober 13, 2020 · Nieuws1 · 0 comments

13 oktober 2020

Wellicht hebben jullie het al vernomen maar het Comité 21 maart is de afgelopen tijd bezig geweest met een onderzoek. Dit onderzoek was tweeledig en er zijn dan ook twee onderzoeksrapporten uit voortgekomen.

 

Een daarvan ‘Agendering van racisme en discriminatie 2021’ bevat een overzicht (gebaseerd op een survey ingevuld door 82 antiracisme en antidiscriminatie organisaties) van de knelpunten die organisaties ervaren met betrekking tot de politiek. Tevens bevat het rapport aanbevelingen die de organisaties willen doen aan politieke partijen en het volgende kabinet met betrekking tot de aanpak van racisme en discriminatie.
Klik op deze link om het rapport te kunnen lezen:  Agendering van racisme en discriminatie 2021

 

Voor het tweede rapport ‘Discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer over racisme en discriminatie 2017-2020’ zijn de onderzoekers gaan kijken naar wat de politiek de afgelopen vier jaar heeft gedaan op het gebied van racisme en discriminatie. Na een inleiding en een algemeen gedeelte is dit per deelonderwerp terug te lezen in het rapport.
Klik op deze link om het rapport te kunnen lezen:  Discussie en Besluitvorming in de Tweede Kamer over Racisme en Discriminatie 2017 – 2020

 

Disclaimer vanuit de onderzoekers Floor Boots en Ewoud Butter:

Bij het verwerken van een grote hoeveelheid data in relatief korte tijd zullen wij ongetwijfeld fouten hebben gemaakt. Correcties en aanvullingen zijn voor een volgende versie daarom van harte welkom bij de auteurs.

 

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.