Klimaatalarm op 14 maart

casanegra · februari 23, 2021 · Nieuws · 0 comments

OVER KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Waarom wij als antiracisten en klimaatactivisten samen zouden moeten optrekken.

Amsterdam, 22 februari 2021

Comité 21 maart

De voortwoekerende klimaatcrisis heeft de meeste gevolgen voor gewone burgers over de hele wereld. Zij zijn er echter niet de grote  veroorzakers van. Zij zijn mensen zonder macht, vooral mensen in het globale Zuiden en mensen in gemarginaliseerde posities.  Zij hebben al jaren het meest last van klimaatrampen als overstromingen en stormen, van ondervoeding, het leven in vluchtelingenkampen. Ze zijn vaak dakloos en werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden.  Feitelijk betalen zij al jaren de rekening die niet van hen is. Door het voeren van oorlogen in landen zoals Syrië dragen de grote mogendheden fors bij aan klimaatvernietiging. Het gaat vrijwel altijd om landen die sinds de dekolonisatie nauwelijks fossiele brandstoffen consumeren.

Ook in de westerse samenlevingen dreigen mensen met de minste inkomens opnieuw de rekening te  moeten  betalen. Nu doordat de rekening van de omschakeling naar duurzame vormen van energie bij de laagstbetaalden terecht dreigt te komen en dat zijn ook hier het vaakst  mensen van kleur. Zij wonen in een slecht geïsoleerd huis, hebben een hoge energierekening, een laag inkomen en een onzeker arbeidscontract en hebben regelmatig te maken met allerlei vormen van racisme en uitbuiting.
Waarom betalen alle gewone burgers sowieso een hogere prijs voor energie en grootverbruikers zoals Shell, KLM, en datacentra van Google en Microsoft veel minder, want ze betalen er nauwelijks energiebelasting over? Zij worden gesubsidieerd.

De wereldleiders van de rijke landen en de grote bedrijven liggen op ramkoers met de volkeren op deze planeet. Zij zetten hun eigen belangen voorop en niet die van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking.
Dit moet stoppen. Alleen een eerlijke energietransitie kan de klimaatcrisis keren, waarin alle betrokkenen hun eigen rol kunnen spelen: de inheemse volken, alle werkenden juist ook degenen die bij de grote bedrijven werken, mensen uit de klimaatbeweging, de antiracismebeweging en  de vakbeweging.

Voorop in onze strijd staat de solidariteit:  wij zijn sociaal  en inclusief.
Door klimaatverandering zal er meer armoede ontstaan, worden geopolitieke spanningen op de spits gedreven en zullen meer oorlogen worden gevoerd.  Steeds meer mensen zullen op de vlucht worden gedreven. Daarom zeggen we ook: vluchtelingen welkom! En ook nee tegen de hardvochtige Haagse vluchtelingen politiek .

EXTREEM RECHTS

Extreemrechts zal wereldwijd nog verder groeien. De PVV en FvD zullen vrijwel zeker bij de komende verkiezingen winst behalen. Mede dankzij de grote media aandacht die ze krijgen. Extreem rechtse- en neo-nazistische  organisaties krijgen steeds meer zelfvertrouwen en bedreigen antiracisme- en klimaataktivisten. Zij zijn de meest trouwe verdedigers van de fossiele industrie.
Door ons te verbinden aan de klimaatacties op 14 maart hopen we ook meer klimaatactivisten te interesseren voor de noodzaak een beweging op te bouwen tegen racisme en nieuw opkomend fascisme. Hierbij roepen we op mee te doen met de protesten op meerdere locaties op 21 maart: de internationale dag tegen racisme.

OPROEP

Daarom roepen we jullie op om op zondag 14 maart deel te nemen aan het Klimaatalarm, waar wij op meerdere locaties door heel Nederland samen één geluid laten horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Iedereen kan veilig meedoen, op 1.5 meter afstand of vanuit huis. Jouw stem is van levensbelang. Wil je weten hoe je mee kunt doen? Kijk hier en meld je aan voor het grootste klimaatprotest in de geschiedenis van Nederland. In solidariteit met klimaatvluchtelingen, werkers, toekomstige generaties en slachtoffers van de klimaatcrisis.

 

 

 

 

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.