Wat deden de politieke partijen tegen moslimhaat en moslimdiscriminatie en wat willen ze gaan doen? Amsterdam, 7 maart 2021 Door Floor Boots en Ewoud Butter In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen kijken we in een reeks artikelen naar het tegengaan van verschillende vormen van racisme, discriminatie en uitsluiting. Wat was het beleid van het kabinet, wat voor (succesvolle) initiatieven hebben politieke partijen de afgelopen kabinetsperiode ondernomen en wat zijn hun plannen voor de komende vierLees meer
Read More
Discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer over racisme en discriminatie 2017-2020 In de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen stonden in 2017 voornemens om iets tegen discriminatie en racisme te doen. Wat is daarvan terecht gekomen?  Wat heeft het kabinet gedaan, wat voor initiatieven zijn er gekomen van de Tweede Kamerfracties en wat voor moties zijn aangenomen in de periode maart 2017 tot en met december 2020? De onderzoekers Floor Boots en Ewoud ButterLees meer
Read More