Persbericht

In 1966 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 maart uit tot de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. De datum werd gekozen ter herdenking van het Bloedbad van Sharpeville, dat plaatsvond op 21 maart 1960 in Zuid-Afrika. Op deze dag doodde de Zuidafrikaanse politie 69 vreedzame demonstranten tegen de apartheidspaswetten. Het Comité 21 maart organiseert ter gelegenheid hiervan samen met maatschappelijke organisaties jaarlijks een demonstratie. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 23 maart. Met de waarschijnlijke regeringsdeelname van een racistische partij in Nederland en de ongekende slachting in Gaza, is de noodzaak om te demonstreren voor mensenrechten en tegen racisme actueler dan ooit.

De 21e maart is bedoeld om mensen over de hele wereld bewust te maken van de noodzaak om racisme en discriminatie in al zijn vormen te bestrijden en te elimineren. Het is een dringende oproep tot actie voor overheden, organisaties en individuen om zich gezamenlijk in te spannen.

De urgentie om gezamenlijk een front te vormen tegen is racisme is groter dan ooit. Nederland dreigt een ultrarechts kabinet te krijgen met de deelname van de PVV. Een partij die wordt geleid door een alleenheerser die van haatzaaien, discriminerende uitlatingen en anti-rechtstatelijke voorstellen zijn politieke verdienmodel heeft gemaakt. Een partij die de democratische rechtsorde en haar instituties en vertegenwoordigers doorlopend ondermijnt.

Door met deze partij samen te werken wordt niet alleen de PVV salonfähig gemaakt, maar ook xenofobie. Racisme en het uitsluiten van bevolkingsgroepen, in het bijzonder moslims, behoren immers tot het DNA van deze partij. Rechten van minderheden als asielzoekers, Nederlanders van kleur, moslims en de lhbtiq+ gemeenschap komen daarmee in de knel.

Tegelijkertijd geeft het huidige demissionaire kabinet actieve steun aan het extreemrechtse kabinet van Netanyahu dat op ongekend grote en grove schaal oorlogsmisdaden pleegt, tienduizenden vrouwen en kinderen vermoordt, en de meest elementaire mensenrechten schendt van de Palestijnse bevolking in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Nederland is door haar onvoorwaardelijke steun medeplichtig.

Op 23 maart demonstreren wij daarom met een breed palet aan maatschappelijke organisaties:

 

  • tegen extreem nationalistisch rechts!
  • tegen discriminatie en racisme in al zijn vormen!
  • tegen apartheid en oorlog!
  • vóór een sociaal en rechtvaardig Nederland!
  • vóór grotere onderlinge samenwerking!

 

De demonstratie start om 13 uur op de Dam. Tot 14.40 uur zal er worden gesproken door diverse vertegenwoordigers van uiteenlopende minderheidsgroepen en worden opgetreden door artiesten. Daarna wordt er gelopen naar de Dokwerker, die symbool staat voor de gewone man of vrouw die, ondanks de risico’s, opstaat tegen antisemitisme, tegen racisme en alle vormen van onderdrukking, uitsluiting en onrecht.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Saida Derrazi

Abdou Menebhi

…………………..

………………….