KINDERRECHTEN FESTIVAL 2022

casanegra · december 15, 2022 · People · 0 comments

Op zaterdag 26 november werd voor de vierde keer in Amsterdam een Kinder & Jongerenfestival georganiseerd.

Het festival vond plaats in het Amsterdams Lyceum, in Amsterdam-Zuid van 12.00- 17.00 uur. Het werd aangekondigd via een persbericht en op verschillende plekken werd er ruchtbaarheid aan gegeven, via sociale media, mailings aan scholen, via organisaties en via vluchtelingenorganisaties.

De directe aanleiding voor het festival is het feit dat Nederland op 20 november 1995 het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd heft. Dit betekent dat Nederland verplicht is ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige en beschermde omgeving kunnen opgroeien. Dit betekent een omgeving, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hier willen we via het festival elk jaar aandacht aan schenken.

Als Comité 21 maart zien we dat er in zowel het binnenlandse als het buitenlandse beleid weinig oog is voor kinderrechten. Zie bijvoorbeeld de staat van de jeugdzorg op dit moment, of het onderwijs. Bovendien worden de problemen van ongedocumenteerde kinderen onderbelicht. Kinderen zijn kwetsbaar en vormen tegelijkertijd ook de toekomst. Wij geloven daarin en daarom willen we vanuit het Comité 21 maart met kinderen en jongeren over hun rechten praten en over de manier waarop we racisme en discriminatie kunnen signaleren en stoppen. Dit alles in het kader van de ‘VN rechten van het kinddag’, jaarlijks op 20 november.

Programma:

• Feestelijke opening met theatershow van Hakim (Sesamstraat)

• Freerun show en workshop met Luciano Balestra

• Creatieve workshops, Samen muziek maken, Schminken

• Kinderrechten programma met een keynote van Amin Asad en Robert Mijnders

• Feestband O.l.v. Onur Kaletas

Download het verslag

 

Sorry, the comment form is closed at this time.