Dag voor de mensenrechten, LANDELIJKE CONFERENTIE 10 december 2022

casanegra · februari 16, 2023 · People · 0 comments

Tijdens deze conferentie kijken we naar de huidige stand van zaken in Amsterdam rondom racisme en discriminatie op domeinen zoals zorg, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en politie. Ook blikken we terug op het antiracisme- en discriminatiebeleid van de gemeente Amsterdam in de afgelopen decennia. Een inclusieve stad is voor het Comité 21 maart niet alleen de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, maar van de gehele stad. Samen met activisten, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken burgers gaan we tijdens de conferentie het gesprek en dialoog met elkaar aan.

Naast haat wint gelukkig soms ook hoop. De lange, taaie strijd voor rechtvaardigheid – zoals tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet – lijkt langzaam vruchten af te werpen. Maar de weg naar rechtvaardigheid is lang, de strijd is nog lang niet gestreden.

Inmiddels hebben wij in Nederland een Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD) en er zijn veel actiegroepen actief. Enerzijds wordt er voor een eerlijke inclusieve samenleving gestreden, anderzijds tegen klimaatverandering en worden sociale thema’s als het recht op wonen opgepakt.

Op 10 december 2022 – de internationale dag voor de mensenrechten – zullen wij met elkaar in gesprek gaan over vragen als: hoe kunnen wij een effectief antwoord vinden op extreem-rechts? Hoe bouwen wij bondgenootschappen tussen groepen die te maken krijgen met racisme, discriminatie en met andere bewegingen? Hoe kunnen wij beter met elkaar in contact staan, inzichten/adviezen/ervaringen uitwisselen en hoe houden wij de mensenrechten gewaarborgd?

Voor wie? De landelijke conferentie is het trefpunt van antiracisme groepen, maar wij verwelkomen iedereen die met ons mee wil bouwen aan een brede beweging tegen racisme en extreem-rechts.

Wil jij een workshop of deelbijeenkomst (mede) organiseren? Neem dan contact op met: info@21maartcomite.nl

Locatie Ru Paré, Chris Lebaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

De locatie is rolstoeltoegankelijk Er wordt naar gestreefd om kinderopvang mogelijk te maken.

Meld je wel van tevoren hiervoor aan Super Singlemom.

Wanneer 10 december 2022

Inloop: 12.00 uur met lunch

Aanvang: 13.00 uur tot 17.00 uur

PROGRAMMA

Moderatie: Dionne Abdoelhafiezkhan – (Izi solutions – Control Alt Delete).

Inloop:  12.00-13.00 uur met lunch en op de achtergrond muziek van Estee Makampo

Saida Derrazi, (Comité 21 maart) ->  De strijd gaat door, over verschillende manifesten/ binding, Terugblik comité het afgelopen jaar

Marisela de Cuba en Merve Kaçmış,  (KOZP en We Promise), over de actie in Staphorst en de strijd tegen anti-zwart racisme en zwarte piet

Domenica Ghidei Biidu, over intersectionaliteit in de strijd en waar we elkaar kunnen vinden.   Nilab Ahmadi, (Azadi), over mensenrechten, racisme en discriminatie die vluchtelingen en arbeidsmigranten meemaken en over de vrouwenrechtenstrijd in Afghanistan en Iran. Wat betekent dit voor Nederland?

Chris de Ploeg, (Aralez) over fascisme in NL, t.o.v. USA en EU, Nationaal programma Racisme en Discriminatie, Vluchtelingen, Migratie beleid en mensenrechten, Belang van samenwerking tussen de verschillende bewegingen

14.00 uur – Muziek: Estee Makampo

14.05 uur – 14.30 uur Pauze

14.30 uur – 15.30 uur Outbreak sessies

Max de Ploeg, (Aralez), Uriel Sabajo (Nationale Reparatie Commissie Suriname afd Nederland).

Fairuz  (PAD LINK) -> over neokolonialisme migratie, globale zuiden & globale noorden verhoudingen en hedendaags imperialisme/ racisme, discriminatie.

Wat betekenen excuses als kolonisatie gewoon doorgaat? En hoe zijn we solidair buiten de grenzen van Nederland? Wat betekent herstel in dit proces?

Jelle de Graaf (Goede Zaak) -> over het belang van samenwerken tussen verschillende bewegingen. Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke uitgangspunten zijn er nodig?

Liza Mügge  -> over op komst extreemrechts in NL, t.o.v. USA en EU. Wat betekent dit voor de democratie? Hoe zit het met de sociaal-economische gevolgen voor mensen met een migratieachtergrond nu we een crisis in gaan? Wat kunnen we doen voor de zwakkeren in onze samenleving?

Roos Ykema (MiGreat), Savanna Kolen (Here to Support/ Amsterdam City Right)  -> over vluchtelingen, migratie, mensenrechten en Nederlands Beleid/ ter Apel etc) Hoe zijn ter Apel en ongedocumenteerde personen het resultaat van jarenlange Nederlands en ook EU migratiebeleid? Waar zitten de punten die anders kunnen ?

15.40 uur- 16.00 uur

Plenair

Hawk Newsome (de leider van Black lives Matter (New York). Verteld over zijn ervaringen met Black Lives Matter en hoe hij zich nu inzet met zijn initiatief the Black opportunity’s en wat het betekent.

16.00 uur – 16.50 uur Terugkoppeling van de werkgroepen.

16.50 uur – 17.00 uur Sorab Roustayar (Comité 21 Maart, Fight Qlub en Azadi) Slotwoord.

17 uur Einde!

Voor nader informatie en voor aanmelding graag een email naar info@21maartcomite.nl en/of telefoon 020-4288825

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.