De derde Prinsenhofconferentie mei 2022

casanegra · maart 10, 2022 · People · 0 comments

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam steeds meer aandacht besteed aan het tegengaan van racisme en discriminatie, maar wat moet er de komende jaren nog meer gebeuren om dit maatschappelijke probleem tegen te gaan? Hoe kan nadrukkelijker de norm worden gesteld dat discriminatie en racisme in Amsterdam onacceptabel zijn en dat inclusie noodzakelijk is om alle Amsterdammers mee te laten tellen? Hoe kan verdeeldheid en segregatie worden voorkomen en ontmoeting worden bevorderd?  En wie kan daarbij een rol spelen? Om deze vragen te beantwoorden zal het Comité 21 maart vanuit de coalitie Samen Tegen Racisme – inmiddels 38 jaar na dato van de eerste Prinsenhof Conferentie in 1984 – nogmaals een Prinsenhof Conferentie organiseren in mei 2022.

Tijdens deze conferentie kijken we naar de huidige stand van zaken in Amsterdam rondom racisme en discriminatie op domeinen zoals zorg, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en politie. Ook blikken we terug op het antiracisme- en discriminatiebeleid van de gemeente Amsterdam in de afgelopen decennia. Een inclusieve stad is voor het Comité 21 maart niet alleen de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, maar van de gehele stad. Samen met activisten, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken burgers gaan we tijdens de conferentie het gesprek en dialoog met elkaar aan.

Doelen van de Prinsenhof Conferentie 2022

Het is in mei 2022 een goed moment om te bepalen hoe het met racisme en discriminatie in Amsterdam is gesteld, ook omdat in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden en we het nieuwe gemeentebestuur op weg kunnen helpen om racisme en discriminatie verder aan te pakken. De opbrengsten uit deze conferentie zullen dan ook met het nieuwe college worden gedeeld zodat B&W die in hun beleid kunnen integreren.

Tijdens het programma kijken we niet alleen vooruit maar ook terug. Wat hebben de activiteiten en initiatieven die na de Prinsenhof Conferentie 1984 door allerlei migrantenorganisaties zijn opgepakt, opgeleverd? Welke beleidsdoelen zijn er destijds geformuleerd en wat waren hier de resultaten van? Hoe heeft Amsterdam de afgelopen decennia beleid gevoerd op antiracisme en discriminatie binnen de verschillende domeinen arbeid, onderwijs, zorg en cultuur?

Artikelen over de Prinsenhof Conferentie 2022

Op de antiracistische Prinsenhof Conferentie: ‘26 racisten in de Kamer’

Amsterdamse discriminatie- en racismemonitor 2022

Klik hier Onderzoek-Amsterdamse discriminatie- en racisme monitor

Klik hier voor de  foto’s

Klik hier voor de video

Sorry, the comment form is closed at this time.