De derde Prinsenhofconferentie mei 2022

casanegra · maart 10, 2022 · People · 0 comments

In de nacht van 20 op 21 augustus 1983 raakte de 15-jarige Kerwin Duinmeijer bij een steekpartij dodelijk verwond. Het ging om een moord met een racistisch motief. Naar aanleiding van de moord werd op 26 januari en 27 januari 1984 in het toenmalige Amsterdamse stadhuis de Prinsenhof Conferentie georganiseerd door de gemeente Amsterdam en 30 maatschappelijke organisaties. Doel van deze conferentie was om gemeenschappelijk concrete aanbevelingen te formuleren om racisme en discriminatie tegen te gaan.

In 2012 volgde een tweede Prinsenhof Conferentie met vergelijkbare doelstellingen en op 16 mei 2022 wordt de derde Prinsenhof Conferentie georganiseerd. Deze conferentie is een initiatief van het Comité 21 Maart in samenwerking met de Alliantie Amsterdammers samen tegen racisme (bestaande uit: Pakhuis de Zwijger, Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, Zwart Manifest, Oy Vey, Pan-Asian-Connections (PAC) en Amsterdam City Rights.

Deze derde Prinsenhofconferentie is een goede aanleiding om te bepalen hoe het met racisme en discriminatie in Amsterdam is gesteld. De afgelopen jaren zijn immers onderwerpen als (institutioneel) racisme en discriminatie dankzij maatschappelijke organisaties, de internationale Black Lives Matter beweging en affaires als het Toeslagenschandaal nadrukkelijker op de publieke en politieke agenda geplaatst. Ook de gemeente Amsterdam is de afgelopen jaren meer aandacht gaan besteden aan het tegengaan van racisme en discriminatie. Tijdens de derde Prinsenhofconferentie zal er worden gesproken over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat de gemeente en anderen nog meer kunnen doen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

gen zijn vervolgens door Comité 21 Maart voorgelegd aan Amsterdamse politieke partijen. Uiteindelijk hebben de volgende negen partijen gereageerd: D66 (op 5 maart gepeild op 16,7% van de stemmen), GroenLinks (16,3% van de stemmen), PvdA (12,0%), Partij voor de Dieren (8,8%), VVD (7,8%), VOLT (6,2%), BIJ1 (5,9%), DENK (4,9%) en de Democratisch Socialisten Amsterdam (onbekend).

De partijen hebben aangegeven in welke mate ze het eens waren met een stelling (helemaal eens, eens, niet eens/niet oneens, oneens en helemaal oneens). Daarnaast bestond per stelling de mogelijkheid een toelichting te geven op het standpunt. Bij een deel van de stellingen maakten partijen hiervan gebruik. Hierbij werd soms ook de vrijheid genomen iets uit het verkiezingsprogramma te plakken dat niet echt een toelichting op het antwoord was. Alle toelichtingen zijn opgenomen.

Hieronder worden hun reacties op de stellingen gegeven. Eerst volgt een kort schematisch overzicht, daarna een overzicht met de toelichting die per stelling werd gegeven.

Klik hier Onderzoek-Amsterdamse discriminatie- en racisme monitor

Klik hier Eindverslag Prinsenhoef-conferentie2022

  

Sorry, the comment form is closed at this time.