Graag vragen wij steun voor het volgende! Rotterdam is tijdens de jaarwisseling geschokt en verontwaardigd door het projecteren van racistische en neo-Nazi teksten op de Erasmusbrug. Deze racistische en fascistische provocatie kwam van de neo-Nazi groep “White Lives Matter” die onder andere via social media hun haat zaaiende propaganda van verdeeldheid verspreiden. Vluchtelingen, asielzoekers, zwarte mensen, mensen van kleur, LHBTQIA+ mensen, Joden, Moslims, Roma en Sinti, gehandicapte mensen e.a. worden vandaag gestigmatiseerd met dezelfde leugensLees meer
Read More
Zo luidde de titel van een opiniestuk (zie hier: https://bit.ly/38Bb4kf) dat ik vorig jaar met Saida Derrazi schreef, nadat we met vele bijzondere voorvechters al Lievnath Faber, Martijn de Koning en Cemil Yilmaz een brief aan de formateur names meer dan 160 sociaal-cultureel maatschappelijke organisaties stuurde. Een roep voor een integrale aanpak en beleid om institutioneel racisme en discriminatie tegen te gaan langs de pijlers van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en representatie. Een roep om samen metLees meer
Read More
Amsterdam – 19 maart – van de Dam naar de Dokwerker De afgelopen twee jaar is de wereld hard geraakt door de corona-pandemie. Dit heeft voor ontwrichting van de samenleving gezorgd. Daarnaast zien we een toename van flexibilisering van de arbeidsmarkt en een groot tekort aan betaalbare woningen. De bestaanszekerheid van grote groepen mensen is daardoor in de knel gekomen. Op het bestuurlijke niveau is er sprake van institutionele discriminatie/racisme en structurele uitsluiting op basisLees meer
Read More
Comité 21 Maart x Alliantie Samen Tegen Racisme: Racisme en Discriminatie zijn in Amsterdam zijn nog altijd aan de orde van de dag.   Hoe moet het diversiteitsbeleid de komende jaren worden vormgeven? Datum: Maandag 16 mei 2022 van 10:00 -17:30 uur Locatie: Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam steeds meer aandacht besteed aan het tegengaan van racisme en discriminatie, maar wat moet er de komende jarenLees meer
Read More
Samen tegen alle vormen van racisme, islamofobie en antisemitisme · Samen tegen het opkomend fascisme. Op 19 maart 2022 zullen we opnieuw samenkomen voor een wereldwijde protestdag ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme van de VN. In veel landen zullen onder de noemer #WorldAgainstRacism demonstraties plaatsvinden tegen alle vormen van racisme, islamofobie en antisemitisme, tegen het tot zondebok maken van vluchtelingen, migranten, Roma en Sinti, en islamitische en joodse gemeenschappen, en in solidariteitLees meer
Read More
Samen met meer dan honderd actie- en belangengroepen roepen wij de informateur Mariëtte Hamer in een brief op om institutioneel racisme en discriminatie een centrale plaats te geven in het regeerakkoord. Aan een ieder van jullie de vraag, zoveel mogelijk organisaties te vragen deze brief te ondersteunen en te tekenen. Deel aub deze link in je netwerk. Ook kan je via die link inzien welke organisaties hebben meegetekend. De brief is tevens toegevoegd aan deze e-mail DownloadLees meer
Read More