Eigen publicaties

casanegra · januari 20, 2018 · People, Toespraken · 0 comments

Vaak wordt Nederland nog een tolerant land genoemd en gesuggereerd dat er weinig tot geen discriminatie, racisme of uitsluiting is. Niets minder is waar.
Men ziet al tijden de vestiging of opkomst van partijen en straatbewegingen die discrimineren op grond van afkomst of geloof. Voorbeelden hiervan zijn een partij die ‘minder Marokkanen’ en ‘deislamisatie’ wil, gewelddadige (aangewakkerde) protesten tegen vluchtelingen2, tweewekelijkse demonstraties tegen moslims3, regelmatig voorkomende stigmatiserende uitspraken door gevestigde politieke partijen en een herhaald negatief afbeelden van groepen Nederlanders in de pers.
Registraties van anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) tonen aan dat discriminatie een structureel verschijnsel is in Nederland. Hoewel de ADV’s een lichte afname van hun meldingen noteren kunnen zij de vraag of discriminatie in Nederland toe- of afneemt niet beantwoorden. Want tegelijkertijd blijkt in dezelfde periodes sprake te zijn van een verdubbeling van het aantal klachten bij het Meldpunt internet Discriminatie (MiND) en een behoorlijk hoog aantal meldingen via de nieuwe facebookpagina van Stichting Meld Islamofobie!. Toch geven allen aan dat de meldingsbereidheid laag is. Enerzijds is dit te wijten aan de opvatting dat melden niet helpt, anderzijds – en dit is een zorgwekkende conclusie – raken mensen steeds meer gewend aan polarisatie in Nederland, berusten daarin of leren hiermee leven en dienen hierdoor geen klachten meer in.
Onrustbarend is dat in de media bevooroordeelde verslaggeving gemeengoed is geworden, wat tot polarisatie leidt. Zo betichtten zij laatst alle Nederlandse voetballertjes met Marokkaanse achtergrond van ruziezoeken en staan daarmee achter de roep dat deze groep geweerd dient te worden. Even zo beschuldigden zij alle Nederlandse pubers met Turkse achtergrond van doodsbedreigingen aan de hand van één enkele uitspraak.
Geweld en demonstraties tegen AZC’s, het verstoren van raadsvergaderingen, het bedreigen van vrouwen met verkrachting, het gooien van molotovcocktails naar moskeeën en het bekladden van huizen van getraumatiseerde vluchtelingen echter worden uitgelegd als ‘uitingen van bezorgde burgers’. Met het verwoorden van soortgelijke agressie tot ‘bezorgdheid’ maakt men van afkeurenswaardig gedrag een deugd en van een dader iemand die zorg eist en verdient. In deze benadering liggen veel contradicties. Lees verder

 Sinds 1992 worden er in Nederland activiteiten georganiseerd op en rond 21 maart. Verspreid over het land worden lezingen, bijeenkomsten en acties georganiseerd in de actieweek/maand voorafgaand aan 21 maart. Op (of rond) 21 maart vindt er steevast een landelijke manifestatie en demonstratie plaats. Over deze demonstratie en de activiteiten erom heen gaat dit verslag.

Dat het nog altijd nodig is om op te staan tegen racisme en discriminatie en solidariteit te tonen met slachtoffers van discriminatie blijkt uit de meldingen die verschillende organisaties onverminderd ontvangen.
‘Comité 21 maart’ organiseerde daarom in 2017 naast de landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie ook weer vele activiteiten in het kader van de demonstratie van 18 maart 2017. Verschillende werkgroepen zijn aan de gang gegaan om de verschillende activiteiten voor elkaar te krijgen. Omdat Comité 21 maart’ een netwerk van tientallen maatschappelijke organisaties is, die allen sterk verbonden zijn met het thema en elkaar, werd het telkens een intensieve samenwerking tussen de verschillende organisaties onderling.
Het doel van het comité is zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken en te mobiliseren, groepen mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, ons sterk uit te spreken tégen racisme en discriminatie en vóór verbinding, acceptatie, tolerantie en respect. In dat licht hebben alle activiteiten plaatsgevonden.
Dit jaar besteedden we specifiek aandacht aan kinderen en probeerden hen te betrekken bij de activiteiten door het organiseren van een kinderrechtenfestival op de Internationale Dag van de Kinderrechten op 19 november 2017. Maar ook solidariteit met de mensen verbonden door hun moslimgeloof stond centraal. Meer dan eens worden ze aangevallen of beschuldigd van het een en ander. Het Comité 21 maart heeft meer dan eens zijn solidariteit getoond en georganiseerd jegens deze groep in en rondom 21 maart.
Lees verder

Sorry, the comment form is closed at this time.