Agendering van racisme en discriminatie 2021

casanegra · januari 05, 2021 · People, Toespraken · 0 comments

Wellicht hebben jullie het al vernomen maar het Comité 21 maart is de afgelopen tijd bezig geweest met een onderzoek. Dit onderzoek was tweeledig en er zijn dan ook twee onderzoeksrapporten uit voortgekomen.

Een daarvan ‘Agendering van racisme en discriminatie 2021’ bevat een overzicht (gebaseerd op een survey ingevuld door 82 antiracisme en antidiscriminatie organisaties) van de knelpunten die organisaties ervaren met betrekking tot de politiek. Tevens bevat het rapport aanbevelingen die de organisaties willen doen aan politieke partijen en het volgende kabinet met betrekking tot de aanpak van racisme en discriminatie.

Klik op deze link om het rapport te kunnen lezen:  Agendering van racisme en discriminatie 2021

 

 

 

 

 

 

 


Discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer over racisme en discriminatie 2017-2020

 

In de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen stonden in 2017 voornemens om iets tegen discriminatie en racisme te doen. Wat is daarvan terecht gekomen?  Wat heeft het kabinet gedaan, wat voor initiatieven zijn er gekomen van de Tweede Kamerfracties en wat voor moties zijn aangenomen in de periode maart 2017 tot en met december 2020?

 

De onderzoekers Floor Boots en Ewoud Butter doken in opdracht van het Comité 21 maart in het digitale archief van de Tweede Kamer en lazen diverse publicaties op het internet.

 

Het bleek onmogelijk om alles te lezen: alleen al in de periode van 15 maart 2017 tot 31 december 2020 komt de term discriminatie in ruim 3000 Kamerstukken voor. Soms zijn dit korte moties, dan weer beleidsstukken of transcripties van lange commissievergaderingen of plenaire overleggen. In dezelfde periode werd het woord racisme in 727 stukken genoemd. Daarna volgden bijvoorbeeld antisemitisme (477), leeftijdsdiscriminatie (266), islamofobie (100), homofobie (67) en Black Lives Matter (61, allemaal na juni 2020) en seksisme (57.) In 484 Tweede Kamerstukken ging het in deze periode over transgenders, 284 keer ging het over Zwarte Piet, 118 keer over het slavernijverleden en 67 keer ging over inheemse volken (of volkeren).

In bijgaand rapport wordt een impressie gegeven van hetgeen de afgelopen jaren aan de orde kwam. Behalve de aanpak van discriminatie en racisme in het algemeen, wordt er specifiek gekeken naar etnisch profileren, de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg. Ook is er aandacht voor specifieke vormen van discriminatie (en racisme) zoals antisemitisme, moslimhaat, anti-zwart racisme, antiziganisme (gericht tegen Roma en Sinti) en discriminatie op grond van leeftijd, beperking, gender en seksuele gerichtheid.

 

In oktober 2020 kwam een eerdere versie van het rapport uit. Dit is een update waarin ook het laatste half jaar van 2020 is meegenomen. De komende weken zullen enkele paragrafen uit het rapport ook als artikel verschijnen op Republiek Allochtonië en de website van het Comité 21 maart. U kunt het rapport hier lezen: Discussie en Besluitvorming in de Tweede Kamer over Racisme en Discriminatie 2017-2020

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.