Oproep voor de internationale protesten tijdens de VN antiracismedag op 19 maart 2022

casanegra · januari 24, 2022 · Nieuws1 · 0 comments

Samen tegen alle vormen van racisme, islamofobie en antisemitisme · Samen tegen het opkomend fascisme.

Op 19 maart 2022 zullen we opnieuw samenkomen voor een wereldwijde protestdag ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme van de VN. In veel landen zullen onder de noemer #WorldAgainstRacism demonstraties plaatsvinden tegen alle vormen van racisme, islamofobie en antisemitisme, tegen het tot zondebok maken van vluchtelingen, migranten, Roma en Sinti, en islamitische en joodse gemeenschappen, en in solidariteit met de #BlackLivesMatter-beweging.

Dit jaar willen we met name de boodschap overbrengen dat vluchtelingen en migranten welkom zijn. We keren ons tegen racistisch afschrikbeleid en pushbacks, waarbij gewapende mannen aan de grens vluchtelingen terugsturen. De afschuwelijke manier waarop vluchtelingen op zee sterven en de verschrikkelijke situatie aan de grens tussen Polen en Belarus zijn slechts twee recente symptomen van een veel grotere crisis.

De massale ontheemding van mensen die we kunnen verwachten doordat regeringen er niet in slagen maatregelen te nemen tegen klimaatchaos zal ertoe leiden dat er nog veel meer vluchtelingen geconfronteerd gaan worden met racistische grensbewaking. Dat vergroot de urgentie waarmee antiracistische bewegingen moeten reageren. We moeten benadrukken dat we mensen niet mogen laten verdrinken en dat vluchtelingen verwelkomd moeten worden. Het pushbackbeleid dat tegenwoordig aan veel grenzen wordt uitgevoerd is niet alleen onmenselijk, maar ook in strijd met de internationale wetgeving over asielzoekers.

De Covid-19-pandemie heeft, in combinatie met regeringsbeleid dat de bevolking niet beschermt en de dreigende impact van een economische crisis, een situatie gecreëerd waarin de meest weerzinwekkende vormen van racisme kunnen gedijen. Vanaf het begin van de pandemie heeft het virus een buitenproportioneel grote impact gehad op zwarte mensen en mensen van kleur en geleid tot buitenproportioneel veel sterfgevallen in hun gemeenschappen. Dit racisme uit zich ook in het niet beschikbaar stellen van vaccins voor de overgrote meerderheid van de bevolking in het mondiale Zuiden.

In veel landen vormen fascistische en extreemrechtse partijen en organisaties nog steeds een ernstige bedreiging. Ze proberen te groeien door de demonstraties van coronaontkenners en antivaxers. Hun complotmythen wakkeren antisemitische en racistische vooroordelen aan.

Extreemrechts heeft ook de aanval ingezet op de rechten van LHBT+ mensen en vrouwen en gebruikt dit om de rechten van iedereen aan te tasten. We moeten een gezamenlijk antwoord geven op die aanvallen zodat ze niet de kans krijgen om hun haat te verspreiden.

Als antiracisten zijn we blij dat Trump verdwenen is, maar we erkennen dat veel van zijn vreselijke erfenis nog bestaat. Op 19 maart onderstrepen we het belang van onze eenheid tegenover verdeeldheid en benadrukken we dat we moeten samenwerken tegen de dreiging van racistisch populisme, extreemrechts en fascisme.

In de nasleep van de #BlackLivesMatter-beweging worden nog steeds de diepe lagen van geïnstitutionaliseerd racisme in de maatschappij blootgelegd. Er zijn wereldwijd campagnes voor dekolonisering en voor herstelbetalingen door de mensen, plaatsen en organisaties die hebben geprofiteerd van de slavernij. Het bereik van de #BlackLivesMatter-beweging kwam tot uiting in het aantal voetbalteams bij het EK voetbal dat deelnam aan #TakeTheKnee-acties tegen racisme. Dit werd geleid door het team van Engeland, ondanks aanvallen door de Britse regering die weigerde racistisch boegeroep te veroordelen.

De nederlaag en veroordeling van de fascistische Gouden Dageraad in Griekenland in 2020 en het enorme stemmenverlies van de FPÖ in Oostenrijk tonen aan dat de dreiging van fascisme en extreemrechts afgeslagen kan worden door massale, brede bewegingen op te bouwen om racisme, fascisme en extreemrechts te ontmaskeren, bestrijden en verslaan.

Het gevaar van racisme en extreemrechts bestaat nu over de hele wereld. Politieke groeperingen die haat aanwakkeren zijn op elk continent in opkomst en bedreigen het welzijn van de grote meerderheid van de bevolking. Daarom is het urgent om wereldwijd een gezamenlijk antwoord te geven op deze dreiging, in het noorden en het zuiden, in het oosten en het westen.

Op 19 maart organiseren we overal ter wereld demonstraties en andere acties om onze eenheid te tonen en de antiracismebeweging op te bouwen die zo cruciaal is om te zorgen dat we alle vormen van racisme, islamofobie en antisemitisme bestrijden en de opkomst van fascisme en extreemrechts een halt toe roepen.

Internationale statement world against racism

Ondertekenaars

Movements that have signed the call so far:

 

Sorry, the comment form is closed at this time.