casanegra · april 18, 2020 · Agenda · 0 comments

Wij roepen premier Rutte op om in actie te komen voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden en op Aruba en Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie alleen maar vergroot. Als lid van de Europese Unie, en als onderdeel van het Koninkrijk, heeft Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid om steun te verlenen. Het niet nakomen van die verantwoordelijkheid is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van mensenrechten en internationaal recht. Wat is er gaande op Aruba en Curaçao? Zowel op Curaçao als Aruba verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de crisis in hun land zijn ontvlucht. Dat zijn grote aantallen voor deze kleine eilanden. Ze bevinden zich veelal in erbarmelijke en onbeschermde omstandigheden. Hun mensenrechten staan steeds meer onder druk. Ze leven onder de radar, bang om opgepakt, vastgezet en gedeporteerd te worden. Ze zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, prostitutie (zgn. ‘trago meisjes’ die in bars werken) en mensenhandel. Dat vraagt om een snel en gezamenlijk ingrijpen van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, op basisWij roepen premier Rutte op om in actie te komen voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden en op Aruba en Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie alleen maar vergroot. Als lid van de Europese Unie, en als onderdeel van het Koninkrijk, heeft Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid om steun te verlenen. Het niet nakomen van die verantwoordelijkheid is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van mensenrechten en internationaal recht. Wat is er gaande op Aruba en Curaçao? Zowel op Curaçao als Aruba verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de crisis in hun land zijn ontvlucht. Dat zijn grote aantallen voor deze kleine eilanden. Ze bevinden zich veelal in erbarmelijke en onbeschermde omstandigheden. Hun mensenrechten staan steeds meer onder druk. Ze leven onder de radar, bang om opgepakt, vastgezet en gedeporteerd te worden. Ze zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, prostitutie (zgn. ‘trago meisjes’ die in bars werken) en mensenhandel. Dat vraagt om een snel en gezamenlijk ingrijpen van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, op basis

Sorry, the comment form is closed at this time.