Black lives matter nog steeds. Begrip voor standpunt Halsema, strijd gaat door.

casanegra · juni 03, 2020 · Nieuws1 · 0 comments

3 juni 2020

Door: Comité 21 maart

Uit solidariteit met het huidige verzet tegen het racistische politiegeweld in de Verenigde Staten zijn er duizenden mensen maandag 1 juni naar de demonstratie gekomen. In de media wordt gesproken over 5000 demonstranten, wij denken dat het werkelijke aantal een stuk hoger lag. Dat had echt niemand verwacht – ook de organisatoren niet.

Antiracisme strijd hier nodig
Verschillende sprekers hebben terecht de strijd in de VS gekoppeld aan de strijd tegen racisme en ongelijkheid hier. In Nederland zijn velen slachtoffer van institutioneel racisme. Zo zijn de afgelopen jaren ettelijke doden gevallen door optreden van de politie. Daarom is er behoefte aan een sterke antiracisme beweging die anti-zwart racisme, islamofobie, en de vluchtelingencrisis en de armoede en werkloosheid weet te overwinnen.
Het Comité 21 maart heeft niets dan lof voor hoe de anti-zwarte piet activisten deze zeer goede actie hebben georganiseerd en zo goed hebben voorbereid op 1,5 meter.

Regering en rechtse partijen zijn hypocriet
Wij zien nu dat bijna heel parlementair Nederland inclusief de regering, huilt om de massaliteit van de demonstratie van afgelopen zondag. Er is geen 1,5 meter fysieke afstand in acht genomen en burgemeester Femke Halsema krijgt nu de wind van voren omdat zij niet heeft gehandhaafd.
Het Comité 21 maart is blij om het feit dat zij dat niet heeft gedaan, want wat voor gevolgen zou hard politieoptreden hebben gehad? Dat is wat rechts, waaronder de regeringspartijen, wel willen: keihard optreden tegen demonstranten die zich bezorgd maken over wat de wereld met voortgaand rechts racistisch beleid en Trump te wachten staat.
De demonstratie van 1 juni is een signaal om alert te blijven. Het Comité 21 maart roept antiracisten en maatschappelijke organisaties op om het rechtse beleid te stoppen, dat kwetsbare bevolkingsgroepen wegzet als derderangs zoals de duizenden mensen in de vluchtelingenkampen in Griekenland en andere Europese landen. Wij moeten het beleid stoppen dat etnisch profileren toestaat bij de belastingdienst en bij de politie. Dáár moet de overheid handhaven, want van die praktijk zijn veel mensen het slachtoffer.

Meer ruimte om te demonstreren nodig niet minder.

De ruim 5000 mensen op de Dam afgelopen zondag 1 juni hebben hun verantwoordelijkheid in ieder geval genomen door een mondkapje te dragen. Op een schaal die wij in Nederland nog niet gezien hebben. Veel mensen probeerden afstand te houden en het protest dijde uit richting Damrak en Rokin. De toeloop was simpelweg te groot om 1,5 meter in acht te houden. Wij kunnen echter van elkaar leren elke keer dat wij in actie komen. Zo hebben demonstranten in Den Haag, Maastricht en Groningen de afgelopen dagen laten zien dat het mogelijk is je stem op een veilige manier tegen racistisch politiegeweld te laten horen.  Wellicht is het te overwegen om met gepaste afstand te gaan lopen demonstreren, want met zoveel mensen hebben we meer ruimte nodig.
Wij als Comité 21 maart zijn bekend met deze typische tegenreactie grote antiracismedemonstraties in diskrediet te brengen. Het gaat nu over 1,5 meter en niet meer over racisme en politiegeweld. Laten we de aandacht houden waar die hoort.

Met vriendelijke groet,

Comité 21 maart, Internationale dag tegen racisme & discriminatie

1e Weteringplantsoen 2 C, 1017 SJ Amsterdam

Tel: 020-4288825

http://www.21maartcomite.nl

 

P.S. Als u de verklaring van het Comité 21 maart over vluchtelingen nog niet heeft getekend kunt u dat via deze link doen: “Coronacrisis: vluchtelingen en migranten zwaar in de knel.  Solidariteit nodig tegen racisme en vreemdelingenhaat over”

Verklaring van organisatoren 1 juni demonstratie waarin zij duidelijk uitleggen hoe het protest is voorbereid is hier te lezen

 

Sorry, the comment form is closed at this time.