Bussen voor 21 maart demonstratie

casanegra · maart 09, 2020 · People, Toespraken · 0 comments

Bussen voor 21 maart demonstratie gratis beschikbaar door Voor 14 campagne FNV

Plaats vertrek                                          Aanmeld adres                                       Locatie vertrek                                       Tijdstip vertrek

Hoorn hoorn.inclusief@gmail.com Achterzijde station Hoorn t.o. ziekenhuis.
Groningen Aanmeldadres Groningen Station Groningen voorzijde
Rotterdam Aanmeldadres Rotterdam Achterzijde centraal station Rotterdam
Utrecht info@centrumemma.nl Station Utrecht zijde Jaarbeursplein
Nijmegen In voorbereiding

 

Bij aanmelden graag ook telefoonnummer en emailadres vermelden in verband met tussentijdse berichtgeving. Vermeld erbij bus 21 maart.

Alle bussen komen aan vlakbij de veerbootterminal aan het eind van de buiksloterweg in Amsterdam-Noord. Vandaar is het tot aan de Dam 20 minuten, inclusief oversteek met de veerboot. Aankomst bussen verwacht rond 13.15 uur.

Exacte tijdstip van vertrek wordt in overleg met de busmaatschappij vastgelegd. Dit krijgt u nog te horen.

 

Het is tijd om kleur te bekennen:

  • Tegen discriminatie en racisme, vóór diversiteit en solidariteit !
  • Tegen wapenhandel, oorlogspolitiek en klimaatchaos, vóór een menselijk asielbeleid !
  • Tegen de opmars van extreemrechts, vóór een sociaal en rechtvaardig Nederland !

 

De morele en ethische waarden waarmee mensen over de hele wereld hun leven richting en inhoud geven, staan beschreven in internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Vluchtelingenverdrag. Deze essentiële waarden – die alle mensen in de wereld insluiten – staan opnieuw onder grote druk. Die waarden moeten wij samen en met volledige inzet verdedigen.

Tegenover angst, intimidatie en geweld zetten wij solidariteit. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Wij verdedigen de democratische verworvenheden en willen een rechtvaardige, solidaire en inclusieve maatschappij. Daarin is geen plaats voor racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, anti-zwart racisme, validisme, haat tegen mensen van de LHBTIQA+ gemeenschap of welke vorm van uitsluiting en discriminatie dan ook – waar ook ter wereld. Internationale solidariteit is een noodzaak.

STA OP EN DEMONSTREER SAMEN MET ONS TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE OP ZATERDAG 21 MAART IN AMSTERDAM.

Download oproep

Sorry, the comment form is closed at this time.