OY VEY ACTS !

casanegra · januari 22, 2021 · Nieuws · 0 comments

Amsterdam, 22 januari 2020,     

Rob Marijnissen

Dit is de naam van een joodse organisatie voor sociale rechtvaardigheid en is vooral gericht op een jong publiek. Het is een jonge organisatie die zich als het aan Jelle Zijlstra ligt ook baseert op de rijke Joodse aktivistische traditie in Nederland en daarbuiten. De geschiedenis is rijker dan de periode van het nazisme waarin joden veel verzet hebben geboden en die tegelijkertijd zo zwaar op de schouders heeft gerust van generaties joden daarna geeft hij aan. Aletta Jacobs is voor hem een heldin uit dat aktivistische verleden.

Aletta Jacobs ( 1854 – 1929) was de eerste vrouw in Nederland die een HBS bezocht, de eerste vrouw die universitair onderwijs volgde, de eerste vrouw die arts werd en de eerste vrouw die promoveerde. Een zeer invloedrijke vrouw en ook internationaal bekend vanwege haar rol als pacifiste, feministe en voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. Zo’n kwart eeuw lang stond zij in Nederland aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Door haar zijn velen vrouwen als mens gaan zien. Het is nog steeds bewonderenswaardig wat één vrouw tot stand kan brengen. Zie voor meer informatie de website van Atria.nl .

Andere belangrijke namen komen in het gesprek kort aan bod zoals Judith Plaskow een feministe en auteur en James Baldwin bekend als een van de leiders van de burgerrechtenbeweging in de V.S. in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Aan de Diamantbewerkersbond in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn vele bekende namen verbonden zoals Henri Polak en Paul de Groot.

Tijdens de demonstratie van 6 december ‘Sta op tegen racisme, zwijgen is geen optie’ spreekt Jelle Zijlstra namens Oy Vey Acts. Zijn toespraak zit goed in elkaar. Een team van Oy Vey Acts heeft hier aan gewerkt. Een belangrijk citaat:

“Wij willen ervoor zorgen dat joden weer zichtbaar zijn binnen de

antiracisme beweging en andere activistische groepen. Het verbaast mensen vaak als ik zeg

dat ook joden een minderheidsgroep vormen in Nederland die zich onzichtbaar moet maken

door zich aan de norm aan te passen. En daarbij: Er zijn Zwarte joden, Arabische joden,

joden van kleur, er zijn queer joden (er staat er hier zelfs eentje voor jullie te spreken),

trans joden. We are here.”

 Jelle zet zich fel af tegen FvD vanwege ondermeer het anti-semitisme.
“Wij zijn er dan ook klaar mee dat extreemrechts zich voor de bühne voortdurend opwerpt als bondgenoot van de Joden en ons zodoende gebruikt als stok om onze Islamitische zusters en broeders mee te slaan. Hier lenen wij ons niet voor. We laten ons niet voor het karretje spannen van politici die gemarginaliseerde groepen tegen elkaar uit proberen te spelen. En we laten ons ook niet gebruiken als token.”
De volledige toespraak vindt u hier.

Oy Vey Acts is een onderdeel van Oy Vey, een nieuwe cultureel joodse organisatie die een open, inclusieve en unapologetically joodse community vormgeeft. Lievnath Faber, een van de oprichters van Oy Vey, heeft in 2018 een onderzoek gedaan onder een grote groep joden van diverse achtergrond. Daar kwam uit dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek om de joodse cultuur te ervaren:

“Een greep uit de antwoorden is dat het er gewoon niet is, het niet inclusief genoeg is, of te religieus. De deelnemers gaven aan een plek te willen die inclusief is, die seculier joods met ruimte voor religie is en waar iedereen welkom is. Dat wil Oy Vey vormgeven. Niet alleen vóór deze doelgroep, maar mét elkaar.”

Inmiddels is er een nieuwe website gelanceerd door Oy Vey en zijn er programmaonderdelen gerealiseerd zoals o.a. Oy Vey Acts. Er moet volgens Jelle weer energie stromen vanuit een nieuwe generatie waar ruimte is voor verschillende achtergronden en diverse perspectieven.

In het Joods Historisch Museum is vanaf 12 maart de tentoonstelling ‘Zijn joden wit?’ te zien. Deze tentoonstelling is gebaseerd op een artikel van Gideon Querido van Frank in Vrij Nederland (Hoe links ook de joden treft in de strijd tegen wit privilege, Vrij Nederland 2019, te lezen op de website van het Joods Historisch Museum, zie deze link ). Hij is onderdeel van Oy Vey en maakt deze tentoonstelling samen met Lievnath Faber en Anousha Nzume.
Hopelijk kunnen we weer snel naar musea zodat we deze interessante tentoonstelling onder de titel ‘Zijn joden wit?’ kunnen zien.

Voor meer informatie

www.oyvey.nl

https://oyvey.nl/social-justice-tikkun-olam-folks-2/

https://www.instagram.com/oyveyacts/

Sorry, the comment form is closed at this time.