Rutte, humanitaire hulp voor vluchtelingen is NU nodig!

casanegra · april 19, 2020 · Nieuws · 0 comments

Wij roepen premier Rutte op om in actie te komen voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden en op Aruba en Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie alleen maar vergroot.

Als lid van de Europese Unie, en als onderdeel van het Koninkrijk, heeft Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid om steun te verlenen. Het niet nakomen van die verantwoordelijkheid is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van mensenrechten en internationaal recht.

Wat is er gaande op Aruba en Curaçao?

Zowel op Curaçao als Aruba verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de crisis in hun land zijn ontvlucht. Dat zijn grote aantallen voor deze kleine eilanden. Ze bevinden zich veelal in erbarmelijke en onbeschermde omstandigheden. Hun mensenrechten staan steeds meer onder druk. Ze leven onder de radar, bang om opgepakt, vastgezet en gedeporteerd te worden. Ze zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, prostitutie (zgn. ‘trago meisjes’ die in bars werken) en mensenhandel.

Dat vraagt om een snel en gezamenlijk ingrijpen van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, op basis van onderlinge solidariteit en ondersteuning. Denk daarbij aan toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, huisvesting en voedsel, hulp bij taal en integratie, en vervolgens ook om werk en inkomen. Het is van groot belang dat deze mensen een vluchtelingen- dan wel een tijdelijke beschermingsstatus krijgen op humanitaire gronden. Dit betekent een tijdelijke verblijfstatus zolang het conflict en de crisis in Venezuela voortduren.

Vluchtelingen hardste getroffen

Vorig jaar stelde Nederland bijna € 24 miljoen beschikbaar maar dat geld is niet of nauwelijks terecht gekomen bij de mensen die het zo hard nodig hebben. We vragen daarom aan Rutte om dat geld nu snel beschikbaar te maken voor humanitaire hulpverlening. We willen geen detentie en repressie, maar humane opvang van mensen in nood.

Op sommige plekken in het Moria kamp is er maar één kraan voor 1300 mensen, en is er geen zeep om de handen te wassen.

In de huidige coronacrisis is dat extra belangrijk. Het toerisme en daarmee de economie is grotendeels stilgevallen, en ongedocumenteerde vluchtelingen worden het hardste getroffen. Zij hebben vooral tekort aan voedsel en medicijnen. Onze regering heeft toegezegd te hulp te schieten. Die hulp moet niet enkel ten goede komen aan bedrijven, maar ook aan de armste en meest kwetsbare mensen. De tienduizenden Venezolaanse vluchtelingen behoren zeker tot die groep.

Wat is er gaande op de Griekse eilanden?

Op de Griekse eilanden is de situatie zo mogelijk nog erger. Zo’n 42.000 mensen, onder wie veel kwetsbare vrouwen en kinderen, zitten in slechte hygiënische omstandigheden opeengepakt kampen waar plek was voorzien voor 6000 mensen. Zonder warm water zonder medische zorg. Op sommige plekken in het Moria kamp is er maar één kraan voor 1300 mensen, en is er geen zeep om de handen te wassen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd. Tentjes staan in de modder, tussen het open riool en het vuilnis. Cruciale preventiemaatregelen, zoals thuisblijven, fysiek afstand houden en regelmatig handen wassen zijn in deze barre omstandigheden een onmogelijke opgave.

De humanitaire hulp om de situatie op de eilanden te verbeteren komt onvoldoende van de grond. Daarom moeten de vluchtelingen op de eilanden zo snel mogelijk worden overgebracht naar veilige, humane en hygiënische opvang, met voldoende medische zorg.

Zonder onderlinge solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen deze vluchtelingen niet geholpen worden.

Er ligt nu een Europees voorstel op tafel om tenminste 1600 alleenstaande kinderen over te nemen vanwege hun uiterst kwetsbare positie in de kampen. Verschillende EU lidstaten (Duitsland, Finland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Ierland, Bulgarije, Kroatië en België) hebben inmiddels aangegeven dat zij een deel van deze kinderen willen overnemen. Dat kan snel en goed gebeuren, met medische checks, quarantainemaatregelen en humanitaire vrijstellingen voor inreizen. Maar wat doet Nederland? Helemaal niks.

#SOSmoria

De afgelopen dagen zijn de oproepen tot evacuatie steeds indringender geworden, bijvoorbeeld door Nederlandse artsen die op Lesbos werken. Hun oproep #SOSmoria is in korte tijd door duizenden artsen in heel Europa ondersteund. In Nederland spreekt een groeiend aantal gemeenten zich bij monde van burgemeester, college en/of gemeenteraad zich uit vóór het overnemen van alleenstaande kinderen. Het zijn er inmiddels meer dan 30.

Geen tijd te verliezen!

Zonder onderlinge solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen deze vluchtelingen niet geholpen worden. We roepen de regering op om zich in te zetten voor de opvang van ten minste 500 van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Daarnaast roepen we op tot versnelde humanitaire hulpverlening zodat de achterblijvers toegang krijgen tot medische en andere noodhulp. Er is geen tijd te verliezen!

Lees hier de volledige brief.

Sorry, the comment form is closed at this time.